Prosjekter

SR-Bank

Boligassistenten er en ny digital tjeneste som guider boligkjøpere hele veien til deres neste hjem. Tjenesten ble lansert som beta i januar 2020.

Jeg fulgte prosjektet helt fra starten, hvor jeg jobbet som innleid designer i et større tverrfaglig team, hovedsaklig med  brukerundersøkelser, konseptutvikling, prototyping, brukertesting og visuell design basert på SR-Banks designsystem.