Prosjekter

Viken senter

Årsrapport, kursbrosjyre og fotografering for Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu kommune (2013.